G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Gustaw EDU - szkolenia Szczecin - GUSTAW GROUP

Szkolenia edukacyjne w Szczecinie – rozwijaj swoje umiejętności

Gustaw EDU — szkolenia zawodowe dla branży security. Realizujemy także szkolenia, kursy oraz warsztaty na zamówienie z różnych dziedzin (rozwoju osobistego, zarządzania, dedykowane managerom i właścicielom firm, osobom zajmującymi się podatkami i rachunkowością, zamówieniami publicznymi, także szkolenia z zakresu IT – np. obsługa programów, aplikacji i ich wykorzystanie w celu reklamowania prowadzonej działalności, tworzenie stron internetowych, czy też szkolenia z zakresu inwestycji osobistych).

szkolenia szczecin

Gustaw EDU — szkolenia w Szczecinie

Wierzymy, że dobre przygotowanie merytoryczne oraz ćwiczenia praktyczne pomagają w realizacji obowiązków zawodowych w każdej branży, dlatego w Gustaw EDU stawiamy na dobór odpowiedniej kadry (dobrzy pedagogowie i szkoleniowcy, ale jednocześnie praktyktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym w wybranej dziedzinie), a także przygotowywanie szkoleń odpowiadających ciągle zmieniającym się wymaganiom w wielu zawodach. Chcesz zdobyć dodatkowe uprawnienia bądź zwiększyć swoje kompetencje? Weź udział w naszych szkoleniach organizowanych w Szczecinie!

edu szkolenia

Kursy i szkolenia dla kandydatów i pracowników ochrony w Szczecinie

Od 1998 r. szkolimy kandydatów i pracowników ochrony, będąc w tym niekwestionowanym liderem na Pomorzu Zachodnim. W ramach programu jest wyszkolenie strzeleckie – przygotowujemy do egzaminu celem uzyskania pozwolenia na broń, techniki interwencyjnesamoobrona, pierwsza pomoc, są też bloki zawodowe, prawne, managerskie, związane z psychologią, kryminologią czy kryminalistyką. Szkolimy także na licencję detektywa czy też kierowników oraz członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych.

Do tej pory szkolenia realizowane były pod markami „Gustaw Securitas – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego” oraz „Pomorska Niepubliczna Placówka Kształcenia Pracowników Ochrony Gustaw Securitas System”. Przeszkoliliśmy ponad 18.000 osób.

szkolenia w szczecinie

Dostępne kursy dla kandydatów i pracowników ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia pracownika ochrony fizycznej. Obejmuje prawie 250 godzin wykładów oraz ćwiczeń z zakresu technik interwencyjnych, samoobrony, a także ochrony osób lub mienia czy strzelania. Po zakończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Szkolenie pozwala na zdobycie zatrudnienia w charakterze pracownika ochrony w obiektach ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, interesu gospodarczego państwa lub obronności. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, a po zaliczeniu końcowego egzaminu umożliwia uzyskanie niezbędnego zaświadczenia.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

Oferowane szkolenie umożliwia pracownikom ochrony fizycznej spełnienie ustawowego obowiązku o udoskonaleniu, odświeżeniu i usystematyzowaniu swojej wiedzy oraz umiejętności raz na 5 lat. Kurs trwa 40 godzin i kończy się otrzymaniem wymaganego zaświadczenia.

Szkolenie na licencję detektywa

Szkolenie na licencję detektywa

Podczas kursu uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do ubiegania się o licencję detektywa. Szkolenie trwa 50 godzin i ma formę zdalną, realizowaną za pośrednictwem dedykowanej platformy, natomiast zaliczenie końcowe przeprowadzane jest stacjonarnie.

SZKOLENIA PARALIZATOR

SZKOLENIE: PARALIZATOR

Szkolenie w zakresie nabycia wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz nabycia wiedzy na temat warunków ubiegania się o pozwolenie lub dopuszczenie do posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA wraz z przygotowaniem do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń: / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”..

Członek służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych

Członek służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych

W ramach szkolenia kursanci dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo na imprezach masowych – artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych. Kurs trwa 24 godziny dydaktyczne i obejmuje wiedzę, a także umiejętności przeznaczone dla członków służb porządkowych lub informacyjnych (stewardzi).

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych. Przygotowuje ono m.in. do zarządzania organizacją różnego rodzaju wydarzeń oraz podległymi członkami służby porządkowej i informacyjnej.

Dostępne kursy dla kandydatów i pracowników ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia pracownika ochrony fizycznej. Obejmuje prawie 250 godzin wykładów oraz ćwiczeń z zakresu technik interwencyjnych, samoobrony, a także ochrony osób lub mienia czy strzelania. Po zakończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Szkolenie pozwala na zdobycie zatrudnienia w charakterze pracownika ochrony w obiektach ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, interesu gospodarczego państwa lub obronności. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, a po zaliczeniu końcowego egzaminu umożliwia uzyskanie niezbędnego zaświadczenia.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

Oferowane szkolenie umożliwia pracownikom ochrony fizycznej spełnienie ustawowego obowiązku o udoskonaleniu, odświeżeniu i usystematyzowaniu swojej wiedzy oraz umiejętności raz na 5 lat. Kurs trwa 40 godzin i kończy się otrzymaniem wymaganego zaświadczenia.

Szkolenie na licencję detektywa

Szkolenie na licencję detektywa

Podczas kursu uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do ubiegania się o licencję detektywa. Szkolenie trwa 50 godzin i ma formę zdalną, realizowaną za pośrednictwem dedykowanej platformy, natomiast zaliczenie końcowe przeprowadzane jest stacjonarnie.

SZKOLENIA PARALIZATOR

SZKOLENIE: PARALIZATOR

Szkolenie w zakresie nabycia wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz nabycia wiedzy na temat warunków ubiegania się o pozwolenie lub dopuszczenie do posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA wraz z przygotowaniem do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń: / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”..

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA POZWOLENIE NA BROŃ

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA POZWOLENIE NA BROŃ – TESTY on-line, e-learning

Szkolenie obejmuje przygotowanie do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni” i jest to szkolenie teoretyczne – odbywa się w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej…

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA POZWOLENIE NA BROŃ

KURS STRZELECKI – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA POZWOLENIE
NA BROŃ – SZKOLENIE STACJONARNE
+ TESTY i dostęp do platformy szkoleniowej on-line

Szkolenie obejmuje przygotowanie do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”….

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Celem głównym szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych (zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie) w związku z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej…..

Członek służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych

Członek służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych

W ramach szkolenia kursanci dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo na imprezach masowych – artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych. Kurs trwa 24 godziny dydaktyczne i obejmuje wiedzę, a także umiejętności przeznaczone dla członków służb porządkowych lub informacyjnych (stewardzi).

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych. Przygotowuje ono m.in. do zarządzania organizacją różnego rodzaju wydarzeń oraz podległymi członkami służby porządkowej i informacyjnej.

Dostępne kursy dla kandydatów i pracowników zabezpieczenia technicznego (PZT)

Pracownik zabezpieczenia technicznego – montaż systemów alarmowych – Zakres I

Pracownik zabezpieczenia technicznego – montaż systemów alarmowych – Zakres I

W czasie trwania kursu można zdobyć wiedzę w zakresie montażu elektronicznych urządzeń oraz systemów alarmowych stopni 1-4 sygnalizujących zagrożenie chronionych osób, a także mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania. Szkolenie pozwala ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zakres II – Pracownik zabezpieczenia technicznego – montaż systemów alarmowych + Norma Obronna

Zakres II – Pracownik zabezpieczenia technicznego – montaż systemów alarmowych + Norma Obronna

Szkolenie obejmuje kompletną wiedzę z kursu w zakresie I, a oprócz tego rozszerzenie tematyczne dotyczące Normy Obronnej NO-04-A004. Może przyjąć formę e-learningu, zajęć stacjonarnych albo mieszanych (blended learning).

Zakres III – Pracownik zabezpieczenia technicznego – projektowanie i montaż systemów alarmowych

Zakres III – Pracownik zabezpieczenia technicznego – projektowanie i montaż systemów alarmowych

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu I, a także poszerzą ją o umiejętności dotyczące projektowania urządzeń oraz systemów alarmowych stopni 1-4. Kurs trwa 64 godziny dydaktyczne (48 godzin zegarowych) – w formie stacjonarnej, zdalnej albo mieszanej.

Zakres IV – Pracownik zabezpieczenia technicznego – projektowanie i montaż + Norma Obronna

Zakres IV – Pracownik zabezpieczenia technicznego – projektowanie i montaż + Norma Obronna

Kurs w zakresie IV dla pracowników zabezpieczenia technicznego zawiera w sobie wszystkie niższe zakresy, a dodatkowo rozszerzenie tematyczne będące zakresem wyższym. Trwa 48 godzin zegarowych i kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia.

Zakres V (najszerszy) – Pracownik zabezpieczenia technicznego – administrowanie, projektowanie i montaż + Norma Obronna

Zakres V (najszerszy) – Pracownik zabezpieczenia technicznego – administrowanie, projektowanie i montaż + Norma Obronna

Podczas szkolenia uczestnik zyskuje wiedzę ze wszystkich pozostałych zakresów – dot. administrowania, projektowania oraz montażu systemów alarmowych i Normy Obronnej NO-04-A004 – a ponadto kwalifikacje w dziedzinie sporządzania planów ochrony obiektów chronionych systemami zabezpieczeń technicznych.

Pracownik zabezpieczenia technicznego – zabezpieczenia mechaniczne

Pracownik zabezpieczenia technicznego – zabezpieczenia mechaniczne

Organizowany kurs odbywa się w formie stacjonarnej dziennej lub zaocznej, zdalnej albo mieszanej i pozwala ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie środków oraz urządzeń mechanicznych.

Jak powstało Gustaw EDU?

Początków powstania placówki trzeba upatrywać w roku 1988 i nazwie firmy Gustaw Securitas (Gustaw – imię pomysłodawcy i głównego założyciela, Securitas – z łaciny „bezpieczeństwo”).

Firma GUSTAW SECURITAS Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 1988, pierwotnie w zakresie kompleksowej ochrony osób i mienia – jako jedna z pierwszych tego typu firm w Polsce. Stale się rozwijając, otwierając swoje odziały i placówki zamiejscowe w kolejnych gminach i powiatach GUSTAW SECURITAS stała się liderem ochrony na Pomorzu Zachodnim, zatrudniając wielu praktyków i profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Po wejściu w życie ustawy o ochronie osób imienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. okazało się, że brakuje na rynku podmiotów, które będą w stanie szybko, sprawnie i profesjonalnie przeszkolić ponad pół tysiąca naszych pracowników. W związku z tym zapadła decyzja o tym by samemu zorganizować własny dział szkoleń.

grupa uczestników szkolenia w Szczecinie

Od roku 1998 zaczęliśmy sami szkolić swoich pracowników – jako pierwszy tego typu podmiot w Polsce, potem również szkoliliśmy pracowników innych firm ochrony, powierzając to zadanie specjalistom ds. wyszkolenia służb mundurowych. Naszymi wykładowcami zostali m.in. szkoleniowcy oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych, szefowie ochrony banków, kierownik dz. konwojów, kierownik dz. ochrony fizycznej, byli Policjanci z wieloletnim stażem (np. komendanci). Zespół wykładowców został wyselekcjonowany pod kątem jak najbardziej praktycznego przekazywania wiedzy.

Pragnęliśmy by nasi kursanci uczyli się na błędach innych i sami wystrzegali niebezpiecznych sytuacji, umieli je rozpoznać w codziennej pracy i wiedzieli jak reagować w obliczu niebezpieczeństwa. Udało nam się połączyć teorię z praktyką na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego jest fakt uzyskiwania jednej z najwyższych zdawalności naszych kursantów podczas trzydniowego/ trzyetapowego egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Komendę Wojewódzką Policji do roku 2014 (wcześniej by uzyskać licencję pracownika ochrony trzeba było zdać egzamin państwowy, obecnie realizowany jest egzamin wewnętrzny, zaś tylko ubiegający się o pozwolenie na broń do celów służbowych są poddawani egzaminowi organizowanemu przez Policję).

Gustaw EDU kurs kwalifikowany

EDU Szkolenia – twoje centrum edukacyjne w Szczecinie

Celem Gustaw EDU jest stworzenie idealnych warunków do przeprowadzenia profesjonalnego i efektywnego szkolenia dla Klientów indywidualnych oraz pracowników Państwa firmy. W naszym centrum znajdują się sale umożliwiające organizację szkoleń, kursów i warsztatów w kilku różnych grupach jednocześnie, gwarantując przy tym niezakłócony przebieg wszystkich spotkań.

Dla Państwa komfortu Gustaw EDU jest zamknięte dla gości z zewnątrz, nie będących uczestnikami szkoleń. Dysponujemy kompletnym wyposażeniem, a w razie potrzeb zorganizujemy każdą ilość dodatkowego sprzętu i udostępnimy sale do ćwiczeń.Zaplanuj swój rozwój z naszymi szkoleniami

Uznając swoich Klientów za największe dobro i klucz do sukcesów dążymy do efektywnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia naszych partnerów strategicznych, ekspertów oraz specjalistów z wielu branż. Lubimy dzielić się tą wiedzą. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu usług szkoleniowych i adresowanie ich dla szerszego grona mieszkańców naszego regionu.

Celem Gustaw EDU jest zapewnienie kursantom możliwie jak najlepszych kompetencji zawodowych i przygotowanie ich do wykonywania wybranego zawodu. Naszym celem jest także danie możliwości uczestnikom szkoleń, aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania – dzięki szkoleniowcom, którzy mają szerokie doświadczenie i są ekspertami w swojej dziedzinie.Materiały szkoleniowe i edukacyjne używane podczas kursów

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszych usług.
Będziemy zachwyceni z każdego kontaktu, z każdej propozycji tematyki interesujących Państwa szkoleń
– prosimy o mail na adres: info@gustawedu.pl

Gustaw EDUGustaw FishGustaw AgroGustaw PropertiesGustaw Energy

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin