...
G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Gustaw AGRO - Ekologiczne gospodarstwo rolne - GUSTAW GROUP

Od początku lat dziewięćdziesiątych w Ińsku w powiecie stargardzkim prowadzimy gospodarstwo rolne, które od roku 2007 prowadzone jest zgodnie z wymogami gospodarstwa ekologicznego, a zgodność z wymogami ekologicznymi kontrolowana jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział w Pile. W roku 2013, w związku z rozwojem gospodarstwa, powołaliśmy Spółkę jawną pod firmą Gustaw Securitas Agro.

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.