G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Zapytanie ofertowe - GUSTAW GROUP

Zapytanie ofertowe

Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie procesu oczyszczania, a następnie wytrącania gumy arabskiej z odzyskaniem i zawracaniem rozpuszczalnika stosowanego podczas wytrącania.

Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze.

Szczegóły zapytania zostały zawarte w dokumencie pt. „Zapytanie ofertowe”. Załączam także załączniki od 1 do 4 niezbędne do przygotowanie oferty.

Załączniki

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin