G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Usługi - GUSTAW GROUP

Świadczone usługi

Przyjęliśmy zdywersyfikowany – ze względu na źródła dochodu, model biznesu rodzinnego, odzwierciedlającego istniejące realia rynkowe. Bazując na skupionym wokół naszych Spółek niezależnym, autoryzowanym zespole ekspertów i specjalistów model ten opiera się na sześciu głównych filarach.

Edukacyjne – Gustaw EDU

Zajmujemy się organizacją szkoleń, kursów i warsztatów. Realizujemy szkolenia na zamówienie z różnych dziedzin.

Od 1998 r. szkolimy kandydatów i pracowników ochrony, będąc w tym niekwestionowanym liderem na Pomorzu Zachodnim. W ramach programu są bloki prawne, managerskie, związane z psychologią, kryminologią czy kryminalistyką, ale i jest również pierwsza pomoc, wyszkolenie strzeleckie – przygotowujemy do egzaminu celem uzyskania pozwolenia na broń, uczymy technik interwencyjnych i samoobrony, szkolimy na licencję detektywa czy też kierowników oraz członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych

Do tej pory szkolenia realizowane były pod markami „Pomorska Niepubliczna Placówka Kształcenia Pracowników Ochrony Gustaw Securitas System” oraz „Gustaw Securitas – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego”. Przeszkoliliśmy ponad 18.000 osób.

Gustaw EDU
Wynajem powierzchni biurowych

Wynajem powierzchni biurowych

Realizowany pod marką Biuro Park Nad Odrą i Gustaw PROPERTIES (trzy budynki na terenie dawnej stoczni w Szczecinie zlokalizowane w centrum miasta o łącznej powierzchni najmu 7700 m21,7 ha powierzchnia gruntów przy biurowcach).

Realizacji innowacyjnych projektów wykorzystujących zaawansowane biotechnologie m.in. dla komunalnych, przemysłowych i domowych oczyszczalni ścieków w zakresie poprawy jakości wody z oczyszczalni ścieków odprowadzanej do środowiska.

M.in. zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem na teren Polski w zakresie wdrażania rozwiązań oferowanych przez biokultury Ydro Process® zawierają różne szczepy bakterii.

Te produkty bakteryjne są pochodzenia naturalnego, organicznego, nie zawierają produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie są modyfikowane genetycznie i są niezanieczyszczającą środowiska mieszanką fakultatywnych bakterii wyhodowanych na otrębach.

Bakterie w mieszankach Ydro Process® wytwarzają swoje enzymy w procesie metabolicznym, traktują zanieczyszczenia w ściekach jako pożywienie i ostatecznie przekształcają je w biogazy (np. CH4 i CO2), wodę i niewielki procent nieorganicznych związków żelaza, siarki itp., w zależności od warunków ORP w odpowiednim zbiorniku reakcyjnym. Na oczyszczalniach ścieków nie ma emisji metanu do środowiska, ponieważ we wszystkich reaktorach poza fermentatorem beztlenowym utrzymujemy poziom ORP powyżej -250 mV.

Dodane bakterie zużywają tylko 10-20% kwasu octowego w swoim metabolizmie do produkcji nowych bakterii, a pozostałe 80-90% jest przekształcane w gazy. W systemach konwencjonalnych, a w szczególności w zbiornikach napowietrzanych, cząstki stałe są szybko adsorbowane na kłaczkach mikroorganizmów i usuwane w ten sposób wraz z osadem nadmiernym.

Wprowadzając naturalnie występujące biokultury i enzymy do systemów kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy zbiorników osadowych osiągamy i zyskujemy:

 • redukcję nadmiernego osadu – nawet ponad 80% i związanych z tym kosztów (transport samochodowy, opłata za przejazd na wysypisko, itp.);
 • znaczącą poprawę parametrów ścieków oczyszczalni (BZT, ChZT, SS, TN, TP itp.);
 • znaczną redukcję mikrozanieczyszczeń w ściekach zakładowych;
 • eliminację tłuszczów i olejów;
 • eliminację zapachów i korozji rurociągów i kanałów betonowych;
 • zmniejszenie zużycia energii na etapie napowietrzania, odwadniania osadów itp.;
 • stopniową eliminację dodanych chemikaliów;
 • zmniejszenie śladu środowiskowego dwutlenku węgla (emisji CO2) do mniej niż 50% istniejącego.

Wyniki Ydro Process® potwierdzone przez środowisko naukowe w licznych badaniach, które są również potwierdzone przez szeroką gamę Klientów na całym świecie przez jednostki komunalne i duże spółki notowane na giełdzie.

Dzięki Ydro Process® koszty oczyszczania ścieków obniżone zostają nawet o 30%. Nie są wymagane żadne dodatkowe inwestycje ani adaptacja oczyszczalni, nie ma też wzrostu stawek za wodę na mieszkańca.

Produkcji rolnej – Gustaw AGRO

Intensywnie uprawiamy duże ekologiczne gospodarstwo wielohektarowe (m.in. posiadamy stosowne zezwolenie na uprawę konopi siewnych, które wykorzystywane są do produkcji przemysłowej, odzieżowej, na biomasę, w medycynie, przemyśle spożywczym – ponad 40 produktów o ponadprzeciętnych walorach odżywczych i prozdrowotnych)

Gustaw Agro

Usługi doradcze z dziedziny bezpieczeństwa

Posiadamy koncesję MSWiA nr L-0095/05 w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. Nasi technicy od roku 1988 wykonali kilkadziesiąt tysięcy montaży systemów zabezpieczeń w tym systemów alarmowych, kamer CCTV – telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów inteligentnego domu, innych.

Zabezpieczyliśmy wiele obiektów typu banki, sklepy wielkopowierzchniowe, markety, obiekty Ministerstwa Obrony Narodowej, obiekty sakralne, muzea, obiekty miejskie i gminne jak urzędy, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, dalej magazyny, składy budowlane, fabryki, biura, zakłady produkcyjne, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, salony samochodowe oraz prywatne domy i mieszkania (również w systemy typu inteligentny dom).

Posiadamy również koncesję na obrót specjalny tj. wytwarzanie, obrót wyrobami, technologią, bronią i amunicją o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Koncesja MSWiA nr B-079/2017.

Projektowania hodowli ryb – zamkniętych systemów recyrkulacji wody stosowanych w chowie i hodowli ryb

Zajmujemy się projektowaniem oraz opracowywaniem technologii chowu i hodowli ryb, a także kompleksową budową i wyposażeniem nowo powstających hodowli.

Recyrkulujemy również już istniejące hodowle ryb.

Oferujemy także gotowe systemy wylęgarniczo-podchowowe w obiegach zamkniętych dla gatunków zimno i ciepłolubnych.

Produkcji spożywczej – Gustaw FISH

Jako konsorcjum powstałe z dwóch podmiotów funkcjonuje na rynku akwakultury od 2002 roku, w formie Sp. z o.o. od 2016 r. Prowadzona hodowla oparta jest o zamknięte obiegi recyrkulacyjne (systemy RAS).

Dodatkowo, jako grupa spółek świadczymy usługi

 • międzynarodowej sprzedaży towarów (nowe pojazdy, surowce, produkty spożywcze, chemiczne i przemysłowe),
 • usługi pośrednictwa w zawieraniu krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych na rzecz podmiotów funkcjonujących w sektorze IT, telekomunikacyjnym, obronności i bezpieczeństwa, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, stoczniowym, maszynowym, paliwowym, gazów płynnych, energetycznym (głównie alternatywne źródła energii, ale także energetyka jądrowa) itp.,
 • usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy,
 • usługi doradcze w zakresie funduszy i finansowania inwestycji,
 • prowadzimy prace badawczo-rozwojowe: w dziedzinie energetyki i alternatywnych systemów wytwarzania prądu, ciepła i zimna w wysokosprawnej trigeneracji; nad procesami oczyszczania surowców – np. guma arabska i utylizacji – np. opony i plastiki.

Uznając swoich Klientów za największe dobro i klucz do sukcesów spółka dąży do efektywnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia swoich partnerów strategicznych, ekspertów oraz specjalistów z wielu branż.

Gustaw EDUGustaw FishGustaw AgroGustaw PropertiesGustaw Energy

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin