G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

SZKOLENIA: PARALIZATOR - GUSTAW GROUP

ZAKRES SZKOLENIA Z OBSŁUGI PARALIZATORA

Szkolenie w zakresie nabycia wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz nabycia wiedzy na temat warunków ubiegania się o pozwolenie lub dopuszczenie do posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA wraz z przygotowaniem do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń: / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”.

schemat procesu uzyskiwania wpisu na kwalifikowanego pracownika ochrony

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne obejmują:

1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

 • warunków posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatorów elektrycznych) w świetle ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
 • użycia i wykorzystania paralizatorów elektrycznych jako środka przymusu bezpośredniego w świetle ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
 • obrony koniecznej oraz odpowiedzialności karnej w razie przekroczenia jej dopuszczalności w świetle ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

2. Budowa i właściwości paralizatorów elektrycznych – na wybranych przykładach:

 • zasada działania paralizatora elektrycznego;
 • obsługa i użycie paralizatora elektrycznego;
 • skutki działania paralizatora elektrycznego na osobę obezwładnianą;
 • przyczyny braku działania paralizatora elektrycznego i sposoby ich usuwania;
 • zasady utrzymywania paralizatora elektrycznego w stałej sprawności technicznej.

 

3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z paralizatorem elektrycznym.

 

4. Techniki posługiwania się paralizatorem elektrycznym na wybranym przykładzie:

 • sposób noszenia i dobycia paralizatora elektrycznego;
 • przyjmowanie postaw obronnych (interwencyjnych) względem osoby obezwładnianej, przemieszczanie się i zwroty z paralizatorem elektrycznym;
 • użycie paralizatora elektrycznego z przyłożenia – ćwiczenia praktyczne na manekinie treningowym.

 

5. Postępowanie po użyciu paralizatora elektrycznego wobec osoby.

Opłata za kurs

Prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr:

41 1140 1137 0000 2455 6100 1011 – przelew 500 PLN),

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin
TYTUŁEM: Szkolenie PARALIZATOR + „Imię i Nazwisko”.

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin