...
G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Pracownik zabezpieczenia technicznego – zabezpieczenia mechaniczne - GUSTAW GROUP
  Jesteś tutaj
 • Strona główna
 • EDUPracownik zabezpieczenia technicznego – zabezpieczenia mechaniczne

Opis kursu Pracownik zabezpieczenia technicznego – zabezpieczenia mechaniczne

Zakres kwalifikacji

Uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie:

 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania

wydanego (wg wzoru MEN), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Pracownik zabezpieczenia technicznego – zabezpieczenia mechaniczne

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 min. – uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 8.00-16.00,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): nasze sale wykładowe w Szczecinie.

Opis szkolenia

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • Szkolenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania kursu wynosi 36 godzin zegarowych (48 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut).
 • Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie internetowej.
 • Tryb odbycia kursu oraz zakres uzyskiwanych kwalifikacji wybiera uczestnik.
 • Uczestnik kształcenia na odległość (w zależności od potrzeb własnych) może za dodatkową opłatą wziąć udział w warsztatach praktycznych.
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu (wg wzoru MEN), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1600,00 zł brutto,
  • tryb stacjonarny i zaoczny (wykłady + zajęcia praktyczne): 2600,00 zł brutto,
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych,
  • opcje dodatkowe (na specjalne życzenie uczestnika kursu):
   • udział w dodatkowych warsztatach praktycznych – 1100,00 zł brutto za dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych).

Zapisy oraz wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Kurs PZT – zabezpieczenia mechaniczne + „Imię i Nazwisko: …”

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):

Gustaw Securitas Sp. z o.o. / Gustaw EDU ul. I. Łyskowskiego 18,
pokój 205 lub 203,
71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje:
Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:

  W celu udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  W celu przedstawienia mi oferty szkoleniowej.

  W celu świadczenia mi zamówionej przeze mnie usługi szkoleniowej.

  UWAGA:

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie.”

  Resetuj

  Gustaw Securitas
  ul. Łyskowskiego 18
  sekretariat p. 203
  71-641 Szczecin

  tel./fax +48 91 42 333 20

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.