Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie procesu oczyszczania, a następnie wytrącania gumy arabskiej z odzyskaniem i zawracaniem rozpuszczalnika stosowanego podczas wytrącania.

Kod CPV73110000-6 Usługi badawcze.

Szczegóły zapytania zostały zawarte w dokumencie pt. „Zapytanie ofertowe”. Załączam także załączniki od 1 do 4 niezbędne do przygotowanie oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie_ofertowe_18072017

zalacznik_nr_1_wzor_oferty

zalacznik_nr_2_o_braku_podstaw

zalacznik_nr_3_wykaz_aparatury

zalacznik_nr_4_doswiadczenie