Chcesz ubiegać się o licencję detektywa, aby móc otworzyć własne biuro detektywistyczne? Planujesz zapisać się na specjalistyczny kurs, który umożliwi Ci uzyskanie koniecznego zaświadczenia? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! W Gustaw EDU organizujemy profesjonalne szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla przyszłych detektywów, a następnie otrzymanie licencji. Po ukończeniu naszego kursu zdobędziesz zaświadczenie wymagane do uzyskania uprawnień do świadczenia usług detektywistycznych.

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia usług detektywistycznych.

NAUCZYSZ SIĘ

 • Jak prowadzić śledztwa.
 • Jak wykrywać przestępstwa handlowe.
 • Jak poszukiwać osób zaginionych.
 • Jak znajdować skradzione przedmioty o dużej wartości.
 • Jak ustalić tożsamości osób, które za pośrednictwem internetu popełniają czynności niedozwolone.
 • Jak wykryć przestępstwa, które miały miejsce na terenie zakładu pracy.
 • Jak prowadzić wywiad gospodarczy.

detektywistyka szczecin

Profesjonalne szkolenia detektywistyczne w Gustaw EDU

Proponujemy specjalistyczne szkolenia detektywistyczne, podczas których zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności między innymi z zakresu prowadzenia śledztw, poszukiwania osób zaginionych, wykrywania przestępstw w zakładach pracy czy odnajdywania skradzionych przedmiotów. Kursy detektywistyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie detektywistyki, którzy tłumaczą wszystkie najważniejsze zagadnienia w jasny, zrozumiały sposób. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleń na licencję detektywa w Szczecinie albo chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących kursów, skontaktuj się z nami!

Detektywistyka — Szczecin

Branża detektywistyczna wymaga odpowiedniego przygotowania szczególnie w zakresie znajomości zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, informacji niejawnych, a także obowiązkami przyszłego detektywa. Nasz kurs został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów związanych z detektywistyką. Jeśli chcesz nauczyć się metod wykrywania przestępstw albo poszukiwania osób zaginionych — szkolenie detektywistyczne odbywające się w Szczecinie to oferta w sam raz dla Ciebie!

Efektywne szkolenia detektywistyczne dla każdego

Interesuje Cię świat przestępstw i chciałbyś poznać jego realia od strony kulis? Marzysz o karierze zawodowego detektywa, który poradzi sobie z praktycznie każdym wyzwaniem? Koniecznie zapoznaj się z programem naszego znakomitego szkolenia detektywistycznego prowadzonego przez specjalistów w tym fachu. Pokażemy Ci, jak przygotować się do wywiadu gospodarczego, ale też wskażemy skuteczne rozwiązania nietypowych zleceń. Zapraszamy!

Szkolenie detektywistyczne Szcecin

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów otrzymanie licencji detektywa.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1638)., które uprawnia do ubieganie się o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 202 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.).

Korzyści dla uczestników

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę odnośnie:

 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa,
 • przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Realizowane tematy zajęć:

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o wydanie licencji detektywa:

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego.
2. Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. Ukończone 21 lat.
4. Wykształcenie co najmniej średnie.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych.
6. Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Kandydat nie został zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat.
9. Kandydat powinien posiadać pozytywną opinię komendanta Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (opinii nie wymaga się do udziału w samym szkoleniu)
10. Kandydat powinien posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności określonych dla usług detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim (orzeczenie lekarskie nie jest wymagane do udziału w samym szkoleniu).

Miejsca prowadzenia zajęć:
1. W SP nr 52 w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 23 (wykłady w salach oraz zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych - na sali sportowej).
2. Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy w Pucicach (strzelanie).

Czas trwania kursu: obejmuje 50 godzin dydaktycznych plus 2 z zaliczenia końcowego. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.
Cena kursu: Kurs weekendowy: 2.490 zł, kurs dzienny: 2.640 zł.
Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011,

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin
TYTUŁEM: Detektyw + „Imię i Nazwisko”.
Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):
Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 - 42 333 20.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa kursu w którym chcę uczestniczyć (wymagane)

  Treść wiadomości

  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:
  *
  *
  *
  *ZAZNACZ WSZYSTKIE POWYŻSZE
  UWAGA:
  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie."