Organizatorzy III Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych - 25 - 27 września 2017 r. dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konferencji oraz Patronom, Partnerowi Głównemu, Partnerom i Sponsorom za udzielenie wsparcia przy organizacji konferencji w 2017 roku.

Czas nadszedł na krótkie podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych w 2017 roku.

W dniach 25 – 27 września 2017 r. w miejscowości Dymin odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych „Akwakultura zachowawcza: Wykorzystanie RAS do produkcji materiału zarybieniowego cennych gospodarczo, zagrożonych i chronionych gatunków ryb”. Organizatorami tego eventu byli: Gustaw GROUP (Gustaw Fish Sp. z o.o., Gustaw Securitas Sp. z o.o.), Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” oraz Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronatu nad konferencją udzielili:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz,

Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Gałecki,

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,

Radio Szczecin,

Północna Izba Gospodarcza – Szczecin i Koszalin.

Konferencja powstała w dużej mierze dzięki zaangażowaniu i determinacji niewielkiej grupy osób. Byli to Rafał Sztobnicki i Tomasz Wiliński z Gustaw Group, Dariusz Kucharczyk i Joanna Nowosad z Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego UWM w Olsztynie oraz Małgorzata Budnik-Żabicka z RLGD „Pojezierze Bytowskie”. Należy podkreślić, iż głównym partnerem konferencji była firma ALLER AQUA.

W ramach tej konferencji zostało wygłoszonych 17 referatów, zaprezentowanych zarówno przez przedstawicieli nauki polskiej jak również i praktyków rybackich. Zaowocowało to bardzo burzliwą dyskusją w kuluarach konferencji, która w przyszłości miejmy nadzieję zaowocuje nie tylko nowymi pomysłami na badania naukowe prowadzone w połączeniu z praktyką rybacką, ale także zapewni powstawanie nowych ośrodków hodowlanych ryb w Polsce. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż kolejne cykliczne konferencje będą coraz bardziej ukierunkowane na potrzeby środowiska producentów rybackich i hodowców ryb. W związku z tym kolejna konferencja będzie ukierunkowana na praktyczne elementy rozrodu i hodowli ryb drapieżnych w RAS oraz możliwości połączenia tych technologii z gospodarką stawową. Należy mieć nadzieję, że kolejne spotkania przełożą się na jeszcze bardziej zacieśnioną współpracę pomiędzy nauką i praktyką oraz przybliżą i pozwolą aby polskie technologie akwakulturowe mogły być wdrożone i stosowane w Polsce, a nie tylko w krajach Europy Zachodniej.

W tym miejscu należy również wspomnieć o sponsorach i partnerach naszej konferencji. Byli to: Aller Aqua, Magazyn Przemysłu Rybnego, Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód, Grupa Krotoski-Cichy. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu było możliwe zorganizowanie naszej konferencji. Dziękujemy.

III Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych w 2017 roku

PARTNER GŁÓWNY 

PATRONATY

PARTNERZY

SPONSORZY