Zakres IV – Pracownik zabezpieczenia technicznego – projektowanie i montaż + Norma Obronna – zawiera w sobie Zakresy od I do III oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres wyższy, czyli IV.

 • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Opis kursu Pracownik zabezpieczenia technicznego – projektowanie i montaż + Norma Obronna

 • Informacje jak w Zakresie I i III + Norma Obronna oraz
 • Czas trwania szkolenia wynosi 48 godzin zegarowych (64 godziny dydaktyczne liczone po 45 minut).
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1560,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 780,00 zł przed rozpoczęciem szkolenia, rata II w kwocie 780,00 zł po ukończeniu szkolenia),
  • forma stacjonarna (wykłady + zajęcia praktyczne): 2250,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych,
  • opcje dodatkowe (na specjalne życzenie uczestnika szkolenia):
   • wydanie Zaświadczenia (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim – 90,00 zł brutto za jedno zaświadczenie, 150,00 zł brutto za dwa zaświadczenia,
   • udział w dodatkowych zajęciach praktycznych – 680,00 zł brutto za dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych).

UWAGA: istnieje możliwość rozszerzenia programu szkolenia o dodatkowe zakresy: IV, V, a tym samym uzyskanie szerszych uprawnień i kwalifikacji. Proponujemy dodatkowe zakresy:

Zapisy oraz wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011,

DLA:
Gustaw Securitas Sp. z o.o.
I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Kurs PZT, Zakres nr IV + „Imię i Nazwisko: …”,

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):
Gustaw Securitas Sp. z o.o. / Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa kursu w którym chcę uczestniczyć (wymagane)

  Treść wiadomości

  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:
  *
  *
  *
  *ZAZNACZ WSZYSTKIE POWYŻSZE
  UWAGA:
  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie."