Szukasz sposobu na zdobycie nowego zawodu? Chciałbyś znaleźć zatrudnienie jako pracownik ochrony fizycznej, ale brakuje Ci uprawnień? Skorzystaj z oferty i zostań uczestnikiem naszego kursu organizowanego przez jeden z najstarszych ośrodków w Polsce – Agencję Ochrony Osób i Mienia Gustaw Securitas (chronimy naszych Klientów od 1988 r., a szkolenia prowadzimy od 1998 r.).

W Gustaw EDU zajmujemy się organizacją szkoleń zawodowych, między innymi dla branży security, czerpiąc z ponad trzech dekad doświadczeń zdobytych podczas codziennego wykonywania obowiązków na rzecz naszych Klientów.

Proponowane szkolenie to prawie 250 godzin wykładów oraz praktycznych ćwiczeń z technik interwencyjnych czy samoobrony. Obejmuje ono również bloki zawodowe związane z ochroną osób i mienia oraz wyszkolenie strzeleckie, w ramach którego odbywa się prawdziwe strzelanie bojowe (m.in. z pistoletu- np. Glock, rewolweru, pistoletu maszynowego, AK 47 – tzw. kałach oraz strzelby gładkolufowej – tzw. pompka, znana z amerykańskich filmów akcji).

Nie musisz zapisywać się na konkretny termin, aby rozpocząć kurs, ponieważ zajęcia organizowane są w ciągłym trybie weekendowym. Wystarczy, że masz ukończone minimum 18 lat i spełniasz pozostałe, opisane poniżej wymagania. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej to poszukiwany i ceniony zawód!

O kursie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kurs obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz uzyskanie zaświadczenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

pracownik ochrony fizycznej kurs

Weź udział w kursie i otrzymaj nowe uprawnienia zawodowe i wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

DLA KOGO? Szkolenie polecane jest głównie tym, którzy chcą podjąć pracę jako ochroniarz i zapewniać bezpieczeństwo osobom lub pilnować mienia swoich klientów.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ? Uczestnicy kursu uczą się między innymi sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa obiektów, a także zdrowia i życia osób obecnych na terenie chronionego obszaru, zakładu pracy. Ponadto tego, jak odpowiadać za ochronę mienia, zapobiegać wykroczeniom i przestępstwom czy też jakie działania podejmować na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych lub w centrach handlowych.

KORZYŚCI? Po naszym szkoleniu możesz otworzyć własną agencję ochrony, bądź też pracować w profesjonalnej firmie ochroniarskiej, np. jako pracownik grup interwencyjnych, konwojent czy specjalista ds. monitoringu systemów alarmowych. Ponadto zatrudnić możesz się również w alarmowym centrum odbiorczym, wykonywać obowiązki w obiektach istotnych dla funkcjonowania i obronności państwa lub świadczyć swoje usługi na rzecz klientów z różnych branż (od produkcyjnej, handlowej, logistycznej, po spożywczą oraz budowlaną).

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez nas kursach, na których zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

CZAS TRWANIA KURSU I TERMINY ZAJĘĆ: obejmuje 248 godzin dydaktycznych, w tym 3 godziny zaliczenia końcowego kursu, a zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (godz. 8:00-16:00).

MIEJSCA PROWADZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH:

  1. w SP nr 52 w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 23 (wykłady w salach oraz zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych – na sali sportowej),
  2. Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy w Pucicach (strzelanie).

OPŁATA ZA KURS:
prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011 – przelew (1950 PLN),

DLA:
Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin
TYTUŁEM: Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej + „Imię i Nazwisko”,

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie, obecnie nie zawsze jesteśmy w biurze):

  • Gustaw Securitas Sp. z o.o. / Gustaw EDU
  • ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203,
  • 71-641 Szczecin.

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR:

Lp.Nazwa zajęć edukacyjnychWymiar zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć teoretycznychLiczba godzin zajęć praktycznych
BLOK: OGÓLNOPRAWNY
1.Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia15
2.Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego8
3.Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy10
4.Wybrane zagadnienia psychologii6
5.Etyka pracownika ochrony3
6.Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej44
BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA
1.Taktyka wykonywania zadań ochrony osób246
2.Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia5614
BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE
1.Budowa i zasady działania broni palnej210
2.Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną7
3.Techniki posługiwania się bronią palną16
BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE
1.Samoobrona30
2.Techniki interwencyjne30
ZALICZENIE KOŃCOWE21
RAZEM13711