W odpowiedzi na zapytanie ofertowe “link do zapytania” w terminie do dnia 26.07.2017, do godz. 12:00 została złożona jedna oferta.

W wyniku oceny została wybrana do realizacji zamówienia oferta złożona przez:

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin